GÜNDEM Haberleri Tümü

Milli sanayi hamlesi ve Erbakan gerçeği!

İİsmail Kahraman Makale

Merhum Başbakanlardan, Milli Görüş lideri Prof.Dr Necmettin Erbakan’ın vefat yıl dönümüyle ilgili bir çok toplantı ve etkinlikler düzenleniyor. Bu etkinliklerden birisini de Saadet Partisi Gebze Teşkilatı düzenledi. Merhum Erbakan’ı anlattılar. Keşke Saadet Partisi Teşkilatı sanayi bölgesi Kocaeli’de Erbakan Hoca’nın ağır sanayi ve Milli sanayi hamlesini anlatabilseydi, bu konuda önemli çalışmalar yapılabilseydi. Merhum Erbakan her vesileyle ağır sanayiden ve milli sanayiden söz ediyordu. Erbakan’ın bu konuda tarihe geçen çok önemli sözleri ve açıklamaları vardı. Türkiye’nin bunalım yaşadığı 1970’li yıllarda ağır sanayiden söz etmek, insanlara hayalcilik gibi geliyordu. Ancak Erbakan bu hayali gerçeğe dönüştürerek, ufkumuzu açan bir lider oldu.

ERBAKAN’IN AĞIR SANAYİ HAMLESİ

 Ağır sanayi hamlesi o yıllarda herkesin diline düşmüş ve halkın büyük bir umudu haline gelmişti. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olarak Prof. Dr. Necmettin Erbakan yaptığı konuşmalarda halka düşüncelerini anlatıyor, onların desteğini alıyordu. Yine Mayıs 1974'te yaptığı bir konuşmada "Türkiye'de fabrikaların yalnız iki, üç ilde toplanmış olması doğru değildir. Biz bu dengesizlikleri gidermeyi vazife biliyoruz. Yurdumuzu bütünüyle kalkındırmak hedefimizdir. Bunun için inşallah 'her ile fabrika kuracağız" diyordu. Eylül 1974'te Erbakan Afyon Şeker Fabrikası temel atma töreninde yaptığı konuşmada "Türkiye'nin sanayileşmesi davası ana davamızdır. Milli, güçlü, süratli ve yaygın kalkınma mutlaka gerçekleştirilecektir. Bu hamlemizi hiçbir bahane, hiçbir zihniyet, hiçbir tutum engelleyemeyecek ve geciktiremeyecektir. Milletimiz bu hamleyi istemektedir ve yapacak imkanlara sahiptir. Milletimizin bu arzusunu yerine getireceğiz. Yeniden büyük Türkiye ideali mutlaka gerçekleşecektir. İnşallah!" diyordu.

  Temmuz 1975'te ise "Bu plan devresinde, hedefimiz sadece fabrikalar açmak tesisleri kurmaktan ibaret değil, fabrikaları kurabilen en ileri teknolojiyi bilen, takip eden ve daha da geliştirebilen mühendislik bürolarına, teknik erkanı harbiyeye, mühendis teknisyen ve sanatkar kadrolarına sahip olmak ta ana hedefimizdir" diyerek ağır sanayi için gereken insan gücünün yetiştirilmesi için de gayret göstereceklerini ifade ediyordu.

  Yine Erbakan Mayıs 1976'da "Başlattığımız bu ağır sanayi hamlesi cumhuriyet tarihinin en büyük kalkınma hamlesidir" diyor, Temmuz 1976'da da "Demir çelik tesislerimizi büyütüyoruz, arttırıyoruz, makine imalat fabrikalarımızı tesis ediyoruz. Motor, elektronik, elektromekanik, takım tezgahları sanayimizi kuruyoruz. Bu kalkınmamız müstemleke tipi kalkınma değil, lider ülke Türkiye kalkınmasıdır", Ekim 1976'da "Bu kurduğumuz fabrikalar montaj fabrikalar değildir. Hakiki imalat fabrikalarıdır. Fabrika kuran fabrikaları, makine yapan makine sanayini kuruyoruz", Ocak 1977'de "Büyük tarihi ağır sanayi hamlemizi, "Manevi Kalkınma" hamlesiyle beraber yürüttüğümüz için bu kalkınma hakiki kalkınmadır, sağlam kalkınmadır" ve Ekim 1977'de "Türkiye sadece kendi tesislerini kendisi kuran bir ülke olmakla iktifa etmeyecek, dış ülkelere, kardeş Müslüman ülkelere de fabrika kuran bir ülke haline gelecektir" diyerek ne kadar büyük ve ufku geniş bir düşünce ve eylem adamı olduğunu ortaya koyuyordu.

AĞIR SANAYİ HAMLESİ İLE NELER BAŞARILDI?

1977 yılında sadece hükümet ortağı olarak başlatılan "Ağır Sanayi Hamlesi" sonucunda Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Necmettin Erbakan yapılanları ve projeleri şöyle ifade ediyordu:

"Türkiye büyük bir devlettir. Devletimiz ne yapacağını bilmektedir. Milletlerarası yarışta en şuurlu, en büyük kalkınmayı milletimiz başarıyla yürütmektedir. Milletimizin nasıl yurdumuzu koruyan şanlı, şerefli bir ordusu varsa, silahlı kuvvetleri varsa, Türk milleti olarak gördüğümüz diğer bir gerçek de milletimizin aynı zamanda büyük bir kalkınma ordusu da vardır.

Milletimiz ağır sanayini kurup dünyanın en ileri ülkeleriyle boy ölçüşmeye karar vermiştir. 1975 yılında dünya milletleri arasında 25. noktada iken, sadece bir plan devresinde 15. noktaya zorlamak, 10 sene içerisinde de bütün dünyadaki ilk 10 ülke arasında yer almak milletimizin kararıdır ve bütün bu çalışmaların hedefidir.

Bütün bu çalışmalar Türkiye‘de aynı zamanda büyük bir ulaşım şebekesiyle beraber yürüyecektir. Önümüzdeki yakın yıllarda 16 bin kilometre yüksek standartlı yollara sahip bir ülkeyi önümüze bir hedef olarak almış bulunuyoruz. Avrupa-Asya otobanı yapılacak, yurdumuzun içerisinde birçok ağır sanayi otobanları yapılacak, dünyanın bu kilit noktasında dünya ulaşımı ve bu ağır sanayi ulaşımının gereklerini bir yandan adım adım yerine getireceğiz. Bu yolların arasında sadece 1975-1982 arasında yapılacak olan 200 büyük sanayi tesisi huzurlarınızdadır.

YÜZLERCE FABRİKANIN TEMELLERİ ATILDI

Bütün bu plan ve projeler bir araya geldiği zaman 18 çimento fabrikası, 16 gübre fabrikası, 14 şeker fabrikası, 23 Sümerbank fabrikası, 6 SEKA fabrikası, 77 büyük sanayi tesisi 63 organize sanayi bölgesi ve 250 küçük sanayi sitesi. Bütün bunlara ilaveten 7 demir çelik tevsiat ve yeni kuruluşlar, 32 ağır makine fabrikası ve MKE‘nin makine sahasında yeni büyük atılımları, 4 takım tezgahı fabrikası, 10 motor sanayine ait tesis, 11 elektromekanik sanayine ait tesis, 3 araştırma merkezi, 4 elektronik sanayine ait tesis, telekomünikasyon sanayine ait 1 tesis, 1 tane de uçak olmak üzere 72 adet ağır sanayi kuruluşu sadece 5 yıl içinde yani 1982 yılına kadar başlanıp bitirilmek üzere hedefe alınmıştır. Bütün bunların hepsi 462 tane tesis için 239, 5 milyar lira, takriben 240 milyar lira. Bugüne kadar harcadığımız paraların en hayırlı harcanma yeri olarak harcanacaktır.

 

 

Yorum Gönder
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir. Teşekkür Ederiz.
Yorumunuz onaylanmıştır, teşekkür ederiz.
Ad Soyad
Yorumunuz