GÜNDEM Haberleri Tümü

İsmail Kahraman - Hünkar Çayırı’ndan Çayırova Ziraat Okulu’na

 Hünkar Çayırı ile ilgili bir çok yazı ve tarihi geçmişi gündeme getirdik. Bugün burada çok daha farklı bir konuyu gündeme getirmek istiyorum. Hünkâr Çayırı’nın tarihi geçmişiyle ilgili çok önemli belgeler ve fotoğraflara ulaştık. İlk kez bu fotoğrafların belli bir kısmını burada yayınlayarak kamuoyu ile paylaşıyorum.

   Hünkar Çayırı dediğimiz bölge sadece bugün satışı gündemde olan 195 dönüm yer değildi. 300 bin kişilik ordunun barındığı Gebze’den Tuzla’ya kadar büyük bir bölgenin adıydı. Bu bölge İslam Ordularının İstanbul’u fethe gelirken kullandıkları, Orhan Gazi döneminde Palekanon savaşı diye bilinen Maltepe Savaşının yapıldığı alan olduğu, Fatih’in sefere çıakrken vefat ettiği, yavuz ve Kanuni’nin Doğu seferlerine çıkarken Ordu topladığı, son olarak Kurtuluş Savaşı’nda yeni kurulan Türkiye Cumnuryeti devleti, Ordularının toplandığı Hünkâr Çayırı’nın İstanbul’u İngiliz işgalinden kurtardığı yerdi.

  Hünkar Çayırı’nın bu kadar tarihi önemi var. Hünkâr Çayırı ile ilgili 1940’lı yılların başında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Çayırova Teknik Bahçıvanlık Okulu olarak bölgeyi düzenleyip, bataklıkları kurutup, verimsiz ve çorak alanları ağaçlandırarak bakımlı hale getirip 4 Milyon metrekarelik alanı yeşillendirip, ağaçlandırıp, Fatih’in şan ve şerefine uygun hale getirmişti. Bu alan çok zor şartlar altında ağaçlandırılmış, dikilen her ağacın ayrı bir hikâyesi ve ayrı bir anlamı vardı. Burada yapılan çalışmaların fotoğraflarına ulaştık. Bu fotoğraflar incelendiğinde de bugün haraç mezat satılan 4 bin dönüm alandan sadece 200 dönüm alana inmiş bir yer kalmıştır. Bu da maalesef satılmak istenmektedir. İlk kez burada yayınladığımız tarihi Fotoğraflara bakıldığında bu fotoğraflar bir çok şey ifade etmekte. O fotoğraflara bakıldığında Çayırova  Tohum Sertifikasyon merkezinin hangi şartlarda bugünlere geldiğini anlıyoruz. O fotoğraflardan bazılarını sizlerle paylaşırken Çayırova Tohum Sertifikasyon  merkezînin tarihi gelişimine göz atalım.

 TEKNİK BAHÇIVANLIK OKULU’NDAN TOHUM SERTİFİKASYON MERKEZİNE

1943 yılında dönemin Tarım Bakanı Prof. Dr. Şevket Raşit Hatipoğlu'nun talimatları ile 4027 dekar arazi üzerinde ''Teknik Bahçıvanlık Okulu'' olarak kurulmuştur. Sazlık ve bataklık halindeki arazinin tarıma elverişli hale gelmesi için toprak ıslahı çalışması başlanmış. Arazi üzerinde drenaj kanallar açılarak üretim parselleri oluşturulmuş, daha sonra ağaçlandırma yapılarak bu günkü haline getirilmiştir. Daha sonra Ziraat Meslek Lisesi - Zirai Üretim İşletmesi ve Personel Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak adı değiştirilen kuruluş, Türk tarımına büyük hizmetler yapmıştır. Ziraat Meslek Lisesi 1985 yılında kapanarak okul eğitimine son verilmiştir.

  Bundan sonra Zirai Üretim İşletmesi ve Personel Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak 4 yıl görev yapmıştır.  Böyle bir tarihi mirasa sahip kuruluşumuzun, 1989 yılında Bakanlık makamının emirleri ile  çalışma esasları belirlenerek, Bakanlar Kurulunun 22.10.1990 tarih ve 90/1069 sayılı kararı ile  ismi değiştirilerek, doğrudan Bakanlığa bağlı Çayırova Tohum Sertifikasyon Test Müdürlüğü adı altında müstakil kuruluş olarak görev yapması karara bağlanmıştır. Bu Karar T.C. Resmi Gazetenin 15 Kasım 1990 tarih ve 20696 sayısında yayınlanmıştır.​

Yorum Gönder
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir. Teşekkür Ederiz.
Yorumunuz onaylanmıştır, teşekkür ederiz.
Ad Soyad
Yorumunuz