Muhsin BOZKURT

Cumhuriyet; adalet, meşveret ve kanunda inhisar-ı kuvvetten;

Kuvvetin bir merkezde toplanmasından,

Kuvvetin; kanunun emrinde olmasından ibarettir.

Kısaca Cumhuriyet; kuvvetin kanunda cem edilmesidir.

Aynı zamanda, hakikî malikiyetin Cumhuriyette olmasıdır.

Cumhuriyet, muhteşem ünvan sahibi olup, müessir ve etkilidir.

Mahzâ / sırf adaleti tazammun eder / içerir.

İstinat ve dayanak noktamızı temin edip sağlar.

Metîn / sağlam bir esasa dayanır.

Evham / vehimler ve şükûk / şek ve şüpheler sahibini,

Varta-i hayretten / hayret ve kararsızlık hâl ve tehlikesinden kurtarır.

İstikbâl ve âhiretimizi tekellüf eder / kazanmamızı kolaylaştırır.

Menafii umumiye / umumî menfaatler olan hukukullahı / Allah’ın hukukunu;

İzinsiz tasarruftan bizleri tahlis / halâs eder / kurtarır.

Millî hayatımızı muhafaza eder / korur.

Umum / bütün ezhanı / zihinleri manyetizmalandırır / telkinle etkiler.

Ecanibe / yabancılara karşı metanetimizi / dayanıklılığımızı,

Ve kemalimizi / olgunluk yetkinliğimizi ve mevcudiyetimizi gösterir.

Bizleri dünya ve âhirette kınanmak, paylanmak ve azarlanmaktan kurtarır.

Maksat ve neticede, herkesin ittihad ve birliğini tesis eder / kurar.

O ittihadın ruhu olan efkâr-ı ammeyi / kamuoyunu tevlîd eder / doğurur.

Çürük mesavi-i medeniyeti / medeniyetin kötü taraflarının;

Hudud-u hürriyet ve medeniyetimize girmesini yasaklar.

Bizleri Avrupa dilenciliğinden kurtarır.

Geri kaldığımız uzun terakki mesafesini i’caz sırrına binaen,

Bir zaman-ı kasırda / kısa zamanda tayyettirir / aldırır.

Arap, Turan, İran ve Sâmileri, yani mânen beraber olanları tevhîd eder / birleştirir.

Kısa zamanda bize büyük bir kıymet verdirir.

Hükümetin manevî şahsını müslüman gösterir.

Avrupa’nın eski zann-ı fasidlerini / yanlış zanlarını tekzîb eder / yalanlar.

Hz. Muhammed’in şeriat ve dininin ebedî olduğunu tasdîk ettirir / doğrular.

Medeniyeti tahrib eden ve anarşiliğe yol açan dinsizliğe karşı set çeker.

Aykırı fikirlerin karanlığını ve katı fikirleri, nurlu safhası ile ortadan kaldırır.

Umum ulema / âlimler ve vâizleri ittihad ve milletin saadeti için hizmet ettirir.

İcraat-i hükûmeti / hükümetin icraatlarını, meşru meşrutaya / şartlara hâdim / hizmet ettirir.

Adâlet-i mahzâsı / tam adaleti merhametli olduğundan; gayr-ı müslim unsurları,

Daha ziyade telif ve rapt eder. Devlete bağlar.

En cebîn / korkak ve âmi / câhil adamı; en cesur ve en has adam gibi,

Hakikî terakki duygusunu; fedakârlık ve vatan sevgisiyle mütehassis kılar, hislendirir.

Medeniyet yıkıcı olan sefahet ve israftan insanı uzak tutar.

Zarurî olmayan ihtiyaçlara, bizleri muhtaç etmez.

Âhiretimizi muhafaza etmekle beraber, dünyamızı da imar ettirir.

Sa’ye / çalışmaya neşat / sevinç verir.

Medeniyetin hayatı olan, güzel ahlâka yöneltir.

Ulvî / yüksek hislerin düstûr ve prensiplerini, gözler önüne serer.

Sizleri icma-i ümmete / aynı hükümde birleşmelere; küçük, meşru bir misal olarak gösterir.

Hüsn-ü niyetiniz / iyi niyetiniz sebebiyle, âmâl / amellerinizi ibadet sayar.

Cumhuriyet’in bunlar gibi, daha nice, sayısız fazîlet ve güzellikleri vardır.

Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×

banner375

banner376

banner377