Kocaeli Büyükşehir belediyesi her yıl Uluslararası alanda çok önemli sempozyumlar düzenliyor. Bu sempozyumlarda neredeyse tamamına yakınına Araştırmacı Gazeteci ve Belgesel yönetmeni olarak bildiriler sundum. Hazırladığımız bu bildiriler Kocaeli ve Gebze bölgesinde ki kültür ve medeniyet tarihimizde ki araştırmacı  gazeteci ve belgeselci olarak yaptığımız araştırmaları içermekte, Sempozyuma katılan akademisyenler tarafından da büyük ilgi görmektedir. Kocaeli Büyükşehir belediyesi 9-11 Mart tarihleri arasında Kocaeli’nin kültür tarihinde çok önemli yeri olan Orhan Gazi ile ilgili bir sempozyum düzenliyor. Orhan gazi gerçekten Kocaeli tarihinde çok önemli yere sahip. Kocaeli ve Gebze Bölgesi Orhan Gazi tarafından fethedilmiş, Osmanlı’nın devlet olmasında çok önemli yeri, olan Palekanon Savaşı yine Orhan Gazi tarafından Bizanslılara karşı Gebze bölgesinde gerçekleşmişti. Palekanon Savaşı’nı kazanan Orhan Gazi, Gazi ve sultan unvanını alarak Osmanlı’yı  Beylikten devlet sürecine getirmişti.

ORHANGAZİ SEMPOZYUMUNA GEBZE’DE VAKIF MEDENİYETİ BİLDİRİSİ

Mart ayında düzenlenen Orhan Gazi sempozyumuna, Orhan Gazi döneminde Kocaeli ve Gebze’de Vakıf medeniyeti bildirisi sunacağım. Bu bildirimizde Orhan Gazi döneminde Gebze’de bulunan Vakıflarla ilgili akademisyenlerin ve arşivlerde ki belgelerin taramasını yaparak kurulan Vakıf medeniyeti ile ilgili yaptığım araştırmayı sempozyuma katılan akademisyenlerin huzurunda açıklayıp, belgesel sunumla çalışmamızı anlatmaya çalışacağım. Hazırladığım bildiriyi akademisyenlerin huzurunda açıkladıktan sonra bu köşede sizlerle paylaşmak istiyorum.

ORHANGAZİ SEMPOZYUMU

Kocaeli büyük bir tarihi ve kültürel birikime sahiptir ve günümüzde de birçok yönden Türkiye’ye rehberlik edecek bir konumda oluşuyla bu önemini sürdürmektedir. Anadolu’nun kilit noktasında bulunan Kocaeli, antik çağlardan itibaren insanların yaşam alanı ve bölgede ortaya çıkan büyük medeniyetlerin bir parçası olmuştur. Bizans Devleti devrinde önemini koruyan şehir Osmanlı Devleti’nin de hareket noktalarından biri olmuştur. İstanbul başkent olduktan sonra Kocaeli, Osmanlı Devleti’nin Anadolu’ya açılan kapısı, yol ağının ana güzergâhı olmuştur. Günümüzde olduğu gibi Osmanlı Devleti zamanında da Kocaeli ülkenin önemli bir sanayi şehri idi. Bu coğrafyaya sahip olan bütün büyük medeniyetlerin izini taşıyan bölge bu medeniyetler içinde özellikle ticaret ve sanayi alanında önemli izler taşımaktadır.

Büyük bir medeniyeti insanlık tarihine armağan eden Osmanlı Devleti’nin kuruluş bölgesinde yer alan Kocaeli, bu devleti kuranların yani kurucu beylerin iz bıraktığı bir şehir olmuştur. İşte bu kurucu beyleri toplumumuza özellikle genç nesillere tanıtmak ana temasıyla başladığımız sempozyumlar serisinin ilki Gazi Akça Koca, ikincisi Kara Mürsel Alp, üçüncüsü Gazi Süleyman Paşa ve dördüncüsünü Çoban Mustafa Paşa adına gerçekleştirilmiştir. İlk üç sempozyuma ait veriler on cilt halinde kitaplaştırılarak hem günümüz akademisine ve toplumuna hem de gelecek nesillere bir miras olarak kazandırılmıştır. Her dört sempozyum hem akademik camiada hem de sosyal tabakalarda büyük ilgi görmüş, Kocaeli ve çevresinin bir bakıma tarihi envanteri ilk defa derli toplu bir halde kitaplaştırılmıştır. Bu sempozyumlara katılan akademisyenlerin de belirttiği gibi şehrin, vilayetin ve çevrenin tarihi ve kültür çalışmaları henüz bitmemiştir. Zira yaklaşık iki bin yıllık bir tarihi geçmişe sahip olan Kocaeli Vilayeti çevresi düzenlenen dört sempozyuma rağmen hala araştırılacak konulara sahiptir.

  Tarihi açıdan önemli birçok gelişmeye sahne olan Kocaeli Bölgesi’nin araştırılması ve avantajlarının, dezavantajlarının ortaya konulması günümüz ekonomik ve sosyolojik çalışmalarına da katkı sağlar nitelikte olacaktır. Düzenlemeyi düşündüğümüz sempozyumda sunulacak bildiriler, alanında önemli araştırmacılarının Kocaeli ve çevresi hakkında yapacakları çalışmalar ve sunacakları tebliğler önemli bir birikimin sağlanmasına ve gelişimin önündeki engellerin aşılmasına, yeni projelerin gündeme getirilmesine katkı sağlayacaktır. Zira sempozyuma katılması düşünülen uzmanlar alanının önde gelen isimlerinden oluşacaktır.

  Bu ihtiyaçtan ve taleplerden hareketle beşinci sempozyumun düzenlenmesi şehrin tarih ve kültür envanterinin toplaması ve değerlendirilmesi açısından önemlidir. “Kurucu Beylerin İzinde Kocaeli Tarihi Sempzoyumları”nın beşincisi için İzmit Fatihi Orhan Gazi’nin en uygun isim olacağı düşünülmektedir.

Katılımcıları uluslararası nitelikte olacak bu sempozyumla, dünya tarihinde büyük medeniyetlerin kurulduğu bir coğrafyada, önemli bir geçiş noktasında olan Kocaeli ilinin yukarıda genel hatları ortaya konulan tarihsel birikimi yansıtılacaktır. Ana teması Kocaeli’nin fatihi olan ikinci Osmanlı Padişahı Orhan Gazi olacak bu uluslararası sempozyumla şehrimizin daha iyi tanınması sağlanacaktır.

YÖNTEM

Ana teması ORHAN GAZİ olmak üzere, Kocaeli’nin en eski çağlardan günümüze kadar coğrafyası, tarihî coğrafyası, arkeolojisi, eskiçağ, ortaçağ, yeniçağ, yakınçağ ve Cumhuriyet dönemlerindeki durumu ve gelişimi, toplumsal ve ekonomik yapısı, eğitim ve basın, kültür ve dil bilimsel normlar 
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×

banner375

banner379

banner376

banner377