banner462
 Atom en küçük madde parçasıdır.

Her bir atom iki şâhit hükmündedir.
Hem de tanıklıklarında doğru ve sadıktırlar.
Bu şâhit ve tanık oluşları Allah hakkındadır.
O Allah ki Vâcibü’l-Vücûd’dur.
Varlığı zorunlu ve kendindendir.
Her bir atom Allahın varlığına şâhitlik eder.
Her bir atom Allahın birliğine tanıklık eder.
X
Evet, atom âcizdir. Güçsüzdür. Aynı zamanda cansızdır. Zaten güçsüz ve kuvvetsiz oluşu bu yüzdendir.
Bununla beraber o cansız ve doğal olarak güçsüz olan atomlar bilinçli bir şekilde büyük görevler yapmakta. Bu görevlerin üstesinden gelebilmekte. Kaldıramaması gereken yükleri kaldırmaktadır.
Biraz önce atomun güçsüz ve cansız olduğunu söylemiştik. Böyleyken güç gösterisinde bulunabilmekte. Güç gereken şeyleri yapabilmekte.
Böyleyken canlılık emaresi göstermekte. Üstelik, ancak bazı canlılarda bulunabilen bilinçli davranışlar ortaya koymaktadır.
X
İşte atom, kendisinde olmayan gücü göstermekte. Kendisinde bulunmayan bilinci sergilemekte.
Demek ki güç kendisinin değil ama, kendisinde tecellî ediyor. Kendisinde görünüyor.
Demek ki bilinç de kendisinin değil ama kendisinde tecellî ediyor. Kendisinde görünür hâl alıyor.
İşte bu tecellîler; kendisinde olmadığı hâlde kendisinde görülen vasıf ve nitelikler; tecellîlerin asıl sahibini akla getiriyor. Nazara veriyor. Ki o Vâcibü’l-Vücûd’dur. Varlığı zorunlu ve kendinden olan Yüce Allah’tır.
O halde zerre yani atom gücünü Allah’tan almakta, şuur ve bilinçli davranış hâli ona Allah vergisi olmaktadır.
İşte atomlar bu durumlarıyla, varlığı zorunlu ve kendisinden olan Vâcibü’l-Vücûd Yüce Allahın varlığının var ve mevcud olduğuna kesin şekilde şahitlik ve tanıklık etmektedir.
Demek ki, atomun âcizliği ve cansız oluşu; Allahın varlığına ve birliğine iki doğru şahit sayılır.
Yine atomun âcizliğine rağmen çok güçlü görünüşü; cansızlığına karşın bilinçliymiş gibi hareket etmesi; atomun, Allahın var ve bir oluşuna iki sâdık tanık hükmündedir.
X
Zerre ve atomlar hareketlerinde genel düzen ve kanunlara uygun hareket eder.
Her girdiği yerde ona mahsus, orayla ilgili nizam ve kanunlara riayet edip uyar.
Her yerde kendi vatanı, kendi bölgesi gibi yerleşir.
Oysa âciz ve güçsüzdür. Çünkü cansızdır. Canı yoktur. Ama güçlü gibi hareket ediyor. Canlı gibi bilinçli davranıyor. Bilerek giriyor. Girdiği yerde nereye yerleşeceğini, nereye ait olduğunu sanki biliyor, güya tanıyor.
Bütün bunlar gösteriyor ki, atomda hiçbir güç yok. Güçlü değil. Ama kendisinde bir güç tecellî edip beliriyor.
Bunun gibi atom canlı değil. Cansız. Cansız olanda ise ne hareket olur ne de bilinç. Ama atomda hareket de var. Bilinç de.
Belli ki biri var ki atomu hareket ettiriyor.
Biri var ki onu canlıymış gibi gösteriyor. Bilinçliymiş gibi hareket etmesini sağlıyor.
X
İşte atomun bu vasıf ve nitelikleri; varlığı zorunlu ve kendinden olan Allahın vahdetine yani birliğine şahit ve tanıklık ediyor.
O Allah ki, mülkün yani görünen maddî ve cismanî âlemin sahibidir.
O Allah ki, melekûtun yani görünmeyen mânevî âlemin de mâlikidir.
İşte atomun bu nitelikleri O Yüce Zâtın ehadiyetine / birliğine, her şeyde onu gösteren damga ve mührü olduğuna şâhit ve tanıklık eder.
Allahın ehadiyeti ise, görünen mülk ve görünmeyen melekût âlemindeki her bir şey üzerinde; Allahın bir oluşunun nişan ve belirtisini nakşedip göstermesidir.
Bu tecellî özellikle mülk âleminde zerre ve atomlarla gerçekleştiriliyor.

Ne demiştik biraz önce
Bu hakikati görünce
Söylenip kendi kendimize
Haktan bir büyük delil bize

Yani zerre / atom kimin ise, gezdiği bütün yerler de onundur. Şayet atom ve girip çıktığı yerler aynı zâtın değilse. İkisi arasında uyum olmaz. Uyumsuzluk baş gösterirdi.
Nasıl ki kilit ve anahtar birbiriyle uyumludur. Çünkü ikisi de bir ustanın elinden çıkmıştır. Eğer ayrı kişilerce yapılmış olsaydı. Ne anahtar kilide ne de kilit anahtara uyardı! Yani uymazdı.
Atomun her yere ve her şeye uyum göstermesi de bundandır.
Unutmayalım ki, her şey “Heme Ost” değil; her şey “Heme ez Ost”tur. Yani her şey O değil ama her şey O’ndan. Yani Allahtandır.

Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378