banner406
EKONOMİ:
Varlıklarınızı Yurtdışından Getirin Kazançlı Çıkın

09 Temmuz 2018 Pazartesi 17:26

banner401
 I-YURT DIŞINDAKİ VARLIKLARIN BİLDİRİMİ

Yurt dışında bulunan; Para, Döviz, Altın, Menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının,

» Gerçek ve tüzel kişiler tarafından 31 TEMMUZ 2018 (bu tarih dâhil) tarihine kadar Türkiye’deki banka veya aracı kurumlara bildirilmesi ve bu tarihe kadar Türkiye’ye getirilmesi halinde söz konusu varlıklar için vergi hesaplanmaz.

» Gerçek ve tüzel kişiler tarafından 30 KASIM 2018 (bu tarih dâhil) tarihine kadar Türkiye’deki banka veya aracı kurumlara bildirilmesi halinde %2 oranında vergi hesaplanır. Hesaplanan vergi, banka ve aracı kurumlar tarafından 31 ARALIK 2018 tarihine kadar vergi sorumlusu sıfatıyla Genel Tebliğ(Seri No: 3) ekinde yer alan EK-2 beyannamesi ile bağlı oldukları vergi dairesine beyan edilerek aynı sürede ödenir.

Söz konusu varlıkları Türkiye’ye getiren gerçek ve tüzel kişiler bu varlıkları serbestçe tasarruf edebilirler. Gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak bildirimlerin, yetkili kılınmış vekiller veya kanuni temsilciler tarafından da yapılabilmesi mümkündür.

Ayrıca, Kanundan yararlanılabilmesi için;

◊ Bildirilen tutarlara ilişkin tarh edilen verginin vadesinde ödenmesi,

◊ Bildirilen varlıkların, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içinde Türkiye’ye getirilmesi veya Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi, şarttır.


Varlıklar Türkiye’ye Nasıl Getirilir?

Varlıkların Türkiye’ye getirilmesinden maksat;

- Para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının fiziki olarak Türkiye’ye getirilmesi veya bu varlıkların Türkiye’deki banka veya aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi,

 - Fiziki olarak Türkiye’ye getirilmesi veya aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi mümkün olmayan menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının aracı kurumlara bildirilmesidir.

Yurt dışında bulunan ancak Kanun kapsamına girmeyen varlıkların (örneğin taşınmazların) 30 Kasım 2018 tarihine kadar Kanun kapsamındaki varlıklara dönüştürülmesi suretiyle Türkiye’ye getirilmesi mümkündür.


Varlıkların Türkiye’ye Getirilmesinde Tevsik Edici Belgeler:

• Banka dekontu,

• Aracı kurum işlem sonuç formları,

• Deklarasyon/bildirime istinaden Gümrük İdaresinden alınan belgelerdir.

II-YURT İÇİNDEKİ VARLIKLARIN BEYANI

Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve yurt içinde bulunan; Para, Altın, Döviz, Menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları, Taşınmazların,

» 31 TEMMUZ 2018 (bu tarih dâhil) tarihine kadar beyan edilerek kanuni defterlere kaydedilmesi halinde bu varlıklara ilişkin olarak vergi hesaplanmaz.

» 30 KASIM 2018 (bu tarih dâhil) tarihine kadar vergi dairelerine beyan edilip kanuni defterlere kaydedilmesi mümkündür. Vergi dairelerine beyan edilen varlıkların değeri üzerinden %2 oranında vergi hesaplanır ve bu vergi 31 ARALIK 2018 tarihine kadar ödenir. Beyan edilen söz konusu varlıklar, 30 KASIM 2018 tarihine kadar, dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın kanuni defterlere kaydedilebilir.

Bu takdirde, söz konusu varlıklar vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebilir.

III-YURT DIŞINDAN ELDE EDİLEN VE KANUN KAPSAMINDA GELİR VEYA KURUMLAR VERGİSİNDEN İSTİSNA EDİLEN KAZANÇLAR

31/10/2018 (bu tarih dâhil) tarihine kadar elde edilenler de dâhil olmak üzere tam mükellefiyete tabi gerçek kişiler ile kurumların;

 - Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan kurumlara ilişkin iştirak hisselerinin yurt dışında satışından doğan kazançları,

- Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan kurumlardan elde ettikleri iştirak kazançları,

- Yurt dışında bulunan iş yeri veya daimi temsilcileri aracılığıyla elde ettikleri ticari kazançları,

gelir veya kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.

Ayrıca, kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan kurumların tasfiyesinden doğan ve 31/12/2018 (bu tarih dâhil) tarihine kadar Türkiye’ye transfer edilen kazançlar da istisna kapsamındadır.

banner402
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

Zeytinoğlu Cari Açık Verilerini Değerlendirdi
KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu 2018 yılı sanayi üretim endeksi ve cari açık verilerini değerlendirdi.

Haberi Oku